ByDemand

ByDemand är VVS-konsultbolag med inriktning mot hållbara lösningar för ett bra inomhusklimat. Vi arbetar med projektering, framför allt i tidiga skeden, inom ventilation, värme och sanitet.

Våra medarbetare har lång erfarenhet av projektering av behovsstyrda klimatanläggningar för att få ett bra inomhusklimat. Vi förordar enkla system men med avancerad styrteknik för att klara framtidens låga energikrav.

Vi arbetar också som projektledare för projekt innehållande energigaser som flytande naturgas/biogas och gasol.