Projekt

BRF Träkronan

FO Arkitektkontor ritar detta fantastiska flerbostadshus i massivträ för FO Byggnads AB i Östra Kålltorp. Nära stan och samtidigt nära grönområden med fantastisk utsikt över Göteborg. ByDemand har projekterat VVS i detta fantastiska projekt.

Villa Idun-Lee nominerad till Träpriset

Per Nadén och Anton Kolbe har ritat den vackra och unika villan Idun-Lee i Kummelnäs som nu är nominerat till Träpriset 2020. Vi är mycket stolta att varit med och ritat termitventilation för denna fantastiska villa.

Ebbepark

Stångåstaden och Sankt Kors bygger en ny stadsdel med bostäder och kommersiella fastigheter. White har tagit fram ett intressant hållbarhetsprojekt för Ebbepark. Ihop med White har ByDemand projekterat termitventilation för en byggnad med kommersiella lokaler i 2 plan med bostadshus över.

Ombyggnad Rambergsskolan

Rambergsskolan ligger vackert i Keillers park på Hisingen. Skolan är byggd 1917 och hade ett avancerat kalorifersystem för uppvärmning och ventilation. På 40-talet när man satte in radiatorsystem togs ventilationssystemet bort. Nu har vi arbetat för att återställa ventilationssystemet så långt det går.

Föreläsning i Peking för förvaltarna av Den förbjudna staden

Hösten 2018 var Stefan Pettersson och Charlotta Berggren inbjudna av Dong Mei, BCKJ, att tala om varsam ombyggnad av gamla byggnader. Med och lyssnade var bl a förvaltarna av Den förbjudna staden.

Stefan Pettersson föreläser på Université de La Réunion

Besök från Kina

I augusti fick vi besök av en kinesisk delegation med bl a representanter från kinesiska motsvarigheten till Boverket. Vi hade ett par intensiva och intressanta dagar där vi fick höra om Stadsjord, Kasper Salin-nominerade Landamäreskolan, energisnåla Sparrås skola i Kungälv m m.

Almedalen 2017

Se filmen varför vi är med i Almedalen: https://vimeo.com/235244894

Hvitfeldtska gymnasiet

Under våren 2017 har ByDemand arbetat tillsammans med TG Ventilation med att kartlägga det ursprungliga ventilationssystemet och projektera en modernisering av detta. Skolan hade när den byggdes ett mycket avancerat ventilationssystem med pneumatisk styr. Nu renoveras och kompletteras systemet med 2000-talets moderna VAV-regleringar för ett riktigt bra inomhusklimat.

Ekoladan

Ekoladan är ett projekt som präglas av ett stort miljötänkande rakt igenom. Ekoladan skall användas som rekreations- och konferensanläggning med restaurang, konferenslokaler, yogasal mm.

Byggnaden värms av en Biomacon-anläggning och stirling-motorer ger el till anläggningen.

Byggnaden ritas av White.

Sjöfartshuset

Sjömanskyrkan i Göteborg är byggd på 50-talet och har kulturella värden att behålla i sin arkitektur. Nu börjar en varsam omvandling till Göteborgs Sjöfartshus med verksamheter kopplade till sjöfart.

FO Arkitektkontor har i uppdrag att varsamt göra om byggnaden för att nya verksamheter skall kunna rymmas.

Villa i Kummelnäs

Per Nadén har ritat en genomtänkt ekologisk villa för kund i Kummelnäs. Villan ventileras med termitventilation.