Projekt

Stefan Pettersson föreläser på Université de La Réunion

Besök från Kina

I augusti fick vi besök av en kinesisk delegation med bl a representanter från kinesiska motsvarigheten till Boverket. Vi hade ett par intensiva och intressanta dagar där vi fick höra om Stadsjord, Kasper Salin-nominerade Landamäreskolan, energisnåla Sparrås skola i Kungälv m m.

Almedalen 2017

Se filmen varför vi är med i Almedalen: https://vimeo.com/235244894

Hvitfeldtska gymnasiet

Under våren 2017 har ByDemand arbetat tillsammans med TG Ventilation med att kartlägga det ursprungliga ventilationssystemet och projektera en modernisering av detta. Skolan hade när den byggdes ett mycket avancerat ventilationssystem med pneumatisk styr. Nu renoveras och kompletteras systemet med 2000-talets moderna VAV-regleringar för ett riktigt bra inomhusklimat.

Ekoladan

Ekoladan är ett projekt som präglas av ett stort miljötänkande rakt igenom. Ekoladan skall användas som rekreations- och konferensanläggning med restaurang, konferenslokaler, yogasal mm.

Byggnaden värms av en Biomacon-anläggning och stirling-motorer ger el till anläggningen.

Byggnaden ritas av White.

Sjöfartshuset

Sjömanskyrkan i Göteborg är byggd på 50-talet och har kulturella värden att behålla i sin arkitektur. Nu börjar en varsam omvandling till Göteborgs Sjöfartshus med verksamheter kopplade till sjöfart.

FO Arkitektkontor har i uppdrag att varsamt göra om byggnaden för att nya verksamheter skall kunna rymmas.

Villa i Kummelnäs

Per Nadén har ritat en genomtänkt ekologisk villa för kund i Kummelnäs. Villan ventileras med termitventilation.